петак, 24. март 2017.

HITNO -- Program harmonizacije zakonodavstva Republike Srbije sa pravnim tekovinama Evropske unije

Poštovane Koleginice i Kolege,
po obaveštenju ANONIMNOG čitaoca bloga, ovih dana je svim Ministarstvima upućen nacrt Programa harmonizacije zakonodavstva Republike Srbije sa pravnim tekovinama Evropske unije u oblasti uzajamnog priznavanja profesionalnih kvalifikacija, sa akcionim Planom.

Kako kaže anonimni kolega u pomenutom dokumentu u delu 4.2.1. Identifikacija svih Zakona i podzakonskih akata koji regulišu profesije u Zdravstvu!, zatim nacrt Zakona o regulisanim profesijama i priznavanju profesionalnih kvalifikacija i dr.

Ostaje pitanje šta je sa ostalim profesijama...

Molio bih sve one koji imaju više informacija da nas obaveste ...
Hvala*************************

Пресек стања у оквиру Преговарачког поглавља 3 – право пословног настањивања и 
слобода пружања услуга (признавање професионалних квалификација). Урађена је 
Стратегија Републике Србије за хармонизацију законодавства са правним тековинама 
Европске уније у области узајамног признавања професионалних квалификација 
(Стратегија). Прилози Стратегије, између осталих, су нацрт Закона о регулисаним 
професијама и признавању професионалних квалификација (нацрт Закона) и Попис 
регулисаних професија у Републици Србији. Европска комисија је дала позитивно 
мишљење (без примедби) на Стратегију и у току је фаза сређивања превода и 
припрема потребних документа за достављање Стратегије Влади на усвајање. Јавна 
расправа о нацрту Закона је обављена и очекује се усвајање Закона у трећем кварталу 
2017. Примена Закона почиње од дана ступања Србије у чланство у Европској унији, 
али одређене одредбе ће се примењивати одмах по усвајању. Законом је предвиђено 
да се Попис регулисаних професија донесе најкасније 60 дана након усвајања Закона, а у форми Правилника. Како је коначно закључивање Пописа регулисаних професија 
предвиђено за 6 месеци пре дана приступања ЕУ, могућа је измена и допуна истог 
након доношења.

понедељак, 27. фебруар 2017.

Srbija otvorila Poglavlje 26 - o kulturi i obrazaoanjuIzveštaj sa skreeninga
eukonvent.org/wp-content/uploads/2016/04/Izveštaj-sa-skrininga-poglavlje-26.pdf

*******
http://www.mpn.gov.rs/otvoreno-poglavlje-26-obrazovanje-i-kultura/

У оквиру процеса преговора за приступање Републике Србије Европској унији данас је у Бриселу на Међувладиној конференцији отворено и привремено затворено Поглавље 26 – образовање и култура.
Поглавље 26 не подразумева конкретна мерила и не захтева израду посебног Акционог плана, а Преговарачка позиција Републике Србије садржи активности које се односе на даљи процес усаглашавања законодавног и институционалног оквира са правним тековинама и стандардима ЕУ у областима образовања, омладине, спорта и културе.
У области образовања планиране су измене законског оквира у циљу остваривања стратешких циљева Србије и пакета циљева стратегија „Европа 2020”, и „Образовање и обуке 2020”, што ће омогућити побољшање квалитета образовања на свим нивоима, као и обезбедити јачање капацитета за учествовање у програмима ЕУ.

У области високог образовања циљ је да у Србији након 2020. године најмање 35% генерације у популацији од 30-34 године има високо образовање. Планиране су измене законског оквира и увођење праведнијег финансирања, које ће бити засновано на резултатима.
У области целоживотног учења очекује се даљи пораст броја акредитованих установа и програма.
Успостављање система Националног оквира квалификација омогућиће се доношењем Закона о националном оквиру квалификација, а ускоро ће се започети процес референцирања НОК-а према Европском оквиру квалификација.

петак, 24. фебруар 2017.

Incijativa za priznavanje specijalističkih strukovnih studija u zdravstvu


Poštovane kolege koje su zavrsili strukovne spec.studije u zdravstvu,molimo Vas da nam se javite da bi napravili bazu podataka i imali tačan broj sa kojim bi mogli da nastupamo pred nadleznim institucijama!!!!

Potrebni podaci :
Ime i Prezime :
kontakt telefon (zbog peticije ukoliko budemo trebali da potpisujemo):
Naziv završene visokoškolske ustanove: 
Br.bodova, 
Zvanje:
godina završetka specijalističkih studija:

недеља, 19. фебруар 2017.

ОБРАЋАЊЕ УДРУЖЕЊА СТРУКОВНИХ СПЕЦИЈАЛИСТА ЧЛАНОВИМА И ОНИМА КОЈИ ЈОШ УВЕК НИСУ ТО ПОСТАЛИ

Поштоване колегинице и колеге струковни специјалисти,

Почела је још једна нова година, пуна надања да ће се стање у погледу поштовања законских прописа и уважавања наших диплома, побољшати и покренути са мртве тачке.

Овом приликом желим да вас обавестим о неким активностима које је Удружење покренуло и шта је то што је планирано да се одради у наредном периоду.
Извињавамо се што се до сада нисмо јављали и обавештавали вас о покренутим стварима, послатим дописима, одговорима надлежних и слично. Разлози су оправдани и објективни.

С обзиром да вам је према нашој евиденцији послат неки сличан маил, негде јула месеца, од тада су се издешавале неке ствари о којима сте имали прилике да се информишете путем нашег блога


и Фејсбук странице


Молимо вас да свакодневно посећујете поменуте линкове (страницу и блог) јер ће те тако бити у току, с обзиром да овакве извештаје не шањемо често и да се скоро свакодневно појављују одређене новине (правилници, закони, одговори од надлежних) и да ће те моћи правовремено да реагујете и да се заштитите од несавесног пословања ваших претпостављених и државних органа.


После летње паузе, Удружење је наставило борбу са представницима Мин. просвете у погледу Нацрта Националног оквира квалификација Србије и фамозног покушаја да се спец. струк. студије сврстају у неки нови 6.2 подстепен, ниже од мастер струковних и академских студија. Послали смо дописе на више адреса надлежних у министарству, омбудсману и медијима.
Медији су као и раније остали глуви за наше проблеме, те вас овом приликом молимо да уколико неко има неке контакте у медијима, да УО некако повеже са истим како би наши проблеми били присутнији у јавности.
Слали смо дописе, и један смо добили сасвим штур одговор који ћете видети у прилогу. Пошто смо незадовољни одговором, поново смо упутили дописе и опет добили исти одговор без посебног појашњења и са чињеницама које су већ познате. Приметили смо да министарство не интересује шта желимо да им појаснимо и да мисле да су у праву. Тражили смо два пута писмено, састанак са министром и надлежнима из сектора за високо образовање како би понудили договор и евентуално, уколико не желе да одустану од тог 6.2 степена, да бар објаве решење по ком би сви стрзк. спец. у правима и степену били изједначени са мастер студијама. Међутим, још увек нисмо успели да одемо на такав састанак. Не одустајемо и опет смо послали допис, лобирамо телефонским путем, тако да очекујемо неки скорашњи састанак.
Сигурно да Закон о НОКС-у и сам НОКС још увек неће бити усвојени, с обзиром на изборну кампању, тако да се све то одлаже до даљњег.
Очекујемо ускоро објаљивање новог предлога Закона о високом образовању, те ће Удружење сигурно учествовати у корекцијама (уколико буду биле потребне), јавним расправама и слично. Питање је да ли ће због кампање и то бити померено. 

У контакту смо са КАССС-ом и очекујемо ускоро састанак са њима како би заједнички дефинисали проблеме и направили акциони план за решавање проблема специјалиста.

Настављамо и даље притисак на Министарство просвете, у контакту смо са представницима Националног савета за високо образовање.

ПРАТИТЕ НАШ БЛОГ И ФЕЈСБУК СТРАНИЦУ И БУДИТЕ У ТОКУ СА АКТУЕЛНИМ ДЕШАВАЊИМА ЈЕР ТАМО УДРУЖЕЊЕ КАЧИ ДОПИСЕ; ОДГОВОРЕ ОД НАДЛЕЖНИХ И СЛИЧНО:

Овом приликом обавештавамо и молимо чланове који желе и имају потребу да се активније укључе у рад Удружења и Управног одбора, да се јаве маилом ради договора са члановима УО. Удружењу су потребне колеге које желе да се укључе у рад дописима, предлозима, учествовањем на састанцима са надлежнима, јавним расправама и слично. Од вас очекујемо да сте комуникативни и нформисани о проблематици специјалиста. Постаните део тима.
Очекујемо ваше пријаве! Наредних месеци нас очекује и Скупштина Удружења.

четвртак, 26. јануар 2017.

Извештај о скринингу Србија Поглавље 26 - Образовање и култура - 2014god

http://eukonvent.org/wp-content/uploads/2016/04/Izve%C5%A1taj-sa-skrininga-poglavlje-26.pdf

Министарство образовања, науке и технолошког развоја у Србији сноси целокупну одговорност за развијање и спровођење политике образовања. Такође је одговорно за национални оквир квалификација и за спровођење међународне финансијске помоћи овом сектору. Наменски савети, као што је Национални савет за високо образовање, подносе предлоге политике и прате развој образовања. Национални савет за образовање и Савет за стручно образовање и образовање одраслих надзиру и прате развој и спровођење образовних политика. Закон о основама система образовања и васпитања поставља основе за предшколско, основно и средњошколско образовање, док је високо образовање регулисано посебним законом. Одређени закони регулишу различите секторе образовања. Циљеви и политике система образовања дефинисани су Стратегијом развоја образовања у Србији 2020 (која је усвојена 2012. године), а Акциони план за ову стратегију је у процесу усвајања

......
Систем терцијарног образовања у Србији састоји се од 16 универзитета као и високих школа и академија струковних студија. Високо образовање је организовано као структура од три циклуса која укључује основне академске студије, мастер академске студије и докторске студије. Приступ је конкурентски, базиран на пријемним испитима. Број студената који без накнаде могу бити примљени на студијске програме који се плаћају одређује Влада.
Србија наводи да њен систем високог образовања поштује Болоњске циљеве по питању структуре.
Србија је потписница Болоњског процеса и као таква посвећена је њеним циљевима и задацима. Према наводима Србије, њена стратегија високог образовања усаглашена је са Болоњским начелима. Будући краткорочни планови укључују усвајање Акционог плана за развој образовног система до 2020. године, ново законодавство о високом образовању за јачање транспарентности, побољшање студентског самоорганизовања и нове иницијативе о обуци наставника.

Од новембра 2010. године, Национални савет за високо образовање развија свеобухватан Национални оквир квалификација за виско образовање (НОК-ВО). Савет за стручно образовање и образовање одраслих усвојио је 2013. године нацрт НОК за средње образовање (НОК-С), са предлогом Министарству образовања за успостављање јединственог НОК. У јесен 2014. године, формирана је радна група за припрему јединственог НОК. Према наводима Србије, систем је у суштини компатибилан са Европским оквиром квалификација, са изузетком упућивања.

....

Србија је напредовала у развоју Националног оквира квалификација али још није извршила његово упућивање на Европски оквир квалификација. То ће морати да се оствари приступањем како би се подржало признавање квалификација у целој ЕУ, чиме се подржава слободно кретање људи

среда, 18. јануар 2017.

Извештај Комисије за увођење мастер струковних студија


Република Србија
Висока техничка школа струковних студија Ниш


Извештај Комисије за увођење мастер струковних студија


У периоду март-април 2016. године, Комисија у саставу Дејан Благојевић, Јелена Петковић и Никола Секуловић вршила је анализу и процену могућности за увођење Mастер струковних студија на Високој техничкој школи струковних студија у Нишу. У овом извештају изнета су основна запажања и битни подаци до којих је Комисија у свом раду дошла.
Мастер струковне студије трају две године - четири семестра и вреднују се са 120 ЕСПБ (60 ЕСПБ по години). Право на упис Мастер струковних студија имају струковни инжењери, односно студенти који су завршили Основне струковне студије. Такође, студенти који су завршили Специјалистичке струковне студије и остварили укупно 240 ЕСПБ могу наставити своје школовање на другој години Мастер струковних студија. Након завршених Мастер струковних студија, студент стиче звање струковни мастер инжењер за одговарајућу област и укупно 300 ЕСПБ (Слика 1).
Увидом у Правилник о листи стручних, академских и научних назива, звања које студенти стичу након Мастер струковних студија за поједине студијске програме који су од интереса за нашу Школу су: 
         Архитектура  -  струковни мастер инжењер архитектуре
         Грађевинско инжењерство - струковни мастер инжењер грађевинства
         Електротехничко и рачунарско инжењерство - струковни мастер инжењер електротехнике и рачунарства
         Индустијско ижењерство и инжењерски менаџмент - струковни мастер инжењер индустријског инжењерства
         Инжењерство заштите животне средине и заштите на раду - струковни мастер инжењер заштите животне средине
         Машинско инжењерство - струковни мастер инжењер машинства •   Саобраћајно инжењерство - струковни мастер инжењер саобраћаја.
Процес акредитације Мастер струковних студија сличан је процесу акредитације Основних и Специјалистичких струковних студија. У делу који следи истакнуте су само разлике и посебни услови о којима се мора водити рачуна.
Стандарда 5 који се односи на курикулум предвиђа да су у структури студијског програма на Мастер струковним студијама заступљене следеће групе предмета у односу на укупан број ЕСПБ бодова, и то:
-  академско-општеобразовне, око 5%
-  стручне, око 40%
-  стручно-апликативне, око 55%.
Саставни део курикулума студијског програма мастер струковних студија је стручна пракса у трајању од најмање 180 часова, односно 90 часова по години, која се реализује у привредним организацијама или јавним институцијама.
Завршни рад на мастер струковним студијама је пројекат у којем се решава практични проблем из привредног или јавног сектора који је прихваћен од стране привредне или јавне институције. Завршни рад се ради у привредној или јавној институцији са којом високошколска установа има уговор. Члан комисије за одбрану завршног рада је представник институције у којој кандидат реализује завршни рад. Ово имплицира тешњу сарадњу Школе са привредом.
Стандард 9 који се бави наставним особљем подразумева да сви наставници изузев наставника страних језика морају имати звање доктор наука са репрезентативним референцама. Репрезентативне референце наставног особља у техничко-технолошким наукама су: научни и стручни радови објављени у међународним и домаћим часописима, радови штампани у зборницима са научних и стручних скупова, монографије, уџбеници, прегледни чланак, збирка задатака, практикум, патенти, нови производи или битно побољшани постојећи производи.   Наставник који учествује у реализацији мастер струковних студија  осим референци наводи податке o учешћу у научним, истраживачким, уметничким, комерцијалним и стручним пројектима реализованим у сарадњи са привредом.
За квалитетно извођење студијских програма мастер студија величина групе за предавање је до 32 студената, групе за вежбе до 16 студената и групе за лабораторијске вежбе до 8 студената.
Што се тиче финансијског аспекта, Комисија је прикупила податке везане за школарину на Мастер академским студијама на факултетима у Нишу које трају два семестра. Школарина на Мастер академским студијама се креће од 45 000 до 90 000 динара по години. Ове податке би требало имати у виду приликом одређивања школарине на Мастер струковним студијама. 
Репрезентативна расподела ЕСПБ бодова, односно удео обавезних и изборних предмета, стручне праксе и мастер рада на појединим факултетима илустрована је Табелом 1. Подаци се разликују незнатно у зависности од модула на студијама. 

Табела 1. Расподела ЕСПБ бодова на Мастер академским студијама

Обавезни предмети
Изборни предмети
Стручна пракса
Мастер рад
Фаултет
број
ЕСПБ
број
ЕСПБ
број
ЕСПБ.
број
ЕСПБ
Електронски факултет - Ниш
7
30
3
12
/
3
/
15
Машински фаултет - Ниш
3
20
4
24
/
4
/
12
Факултет заштите на раду - Ниш
6
31
4
16
/
3
/
10
Саобраћајни факултет - Београд
5
22
1
8
/
10
/
20

Веома добру базу за потенцијалне студенте Мастер струковних студија представљали би и студенти који су већ завршили Специјалистичке струковне студије на Високој техничкој школи струковних студија, а којих има преко 500. Број уписаних студената и број студената који су одбранили специјалистички  рад по смеровима (закључно са датумом 17.3.2016. године) је: 

         безбедност друмског саобраћаја: 175/129
         индустријска екологија/Инжењерство заштите животне средине: 167/108
         комунално инжењерство: 177/114
         савремене рачунарске технологије: 125/61
         комуникационе технологије: 158/89

         Укупно: 802/501.

                                                                                                  У Нишу, 20.12.2016. године                               

уторак, 17. јануар 2017.

Primena koeficijenta za obračun i isplatu plata vaspitača u predškolskim ustanovama Mišljenje Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja

Primena koeficijenta za obračun i isplatu plata vaspitača u predškolskim ustanovama
Mišljenje Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja
612-00-289/2015-02
06/04/2015

U vezi sa vašim dopisom upućenim Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, kojim tražite odgovor na pitanje u vezi sa primenom koeficijenta 17,32 za obračun i isplatu plata vaspitača u predškolskim ustanovama, obaveštavamo vas o sledećem:
Odredbom člana 8. stav 2. Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja ("Sl. glasnik RS", br. 72/09, 52/11 i 55/13) propisano je da nastavnik, vaspitač i stručni saradnik jeste lice koje je steklo odgovarajuće visoko obrazovanje: 

1) na studijama drugog stepena (master akademske studije, specijalističke akademske studije ili specijalističke strukovne studije) po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine.  
2) na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine.
Odredbom člana 159. stav 2. tačka 1) istog zakona propisano je da se u budžetu jedinice lokalne samouprave, između ostalog, obezbeđuju sredstva za plate u celosti, naknade i druga primanja, socijalne doprinose na teret poslodavca, otpremnine, kao i pomoći zaposlenih u predškolskoj ustanovi. 
Članom 159. stav 2. tačka 1) Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja ("Sl. glasnik RS", br. 72/09, 52/11 i 55/13) propisano je da se u budžetu jedinice lokalne samouprave, između ostalog, obezbeđuju sredstva i za ostvarivanje delatnosti predškolskog vaspitanja i obrazovanja (poludnevni i celodnevni boravak, ishrana, nega i preventivna zaštita dece predškolskog uzrasta) u visini 80 odsto od ekonomske cene po detetu, uključujući u celosti sredstva za plate, naknade i druga primanja, socijalne doprinose na teret poslodavca, otpremnine, kao i pomoći zaposlenih u predškolskoj ustanovi i ostale tekuće rashode. 
Uredbom o koeficijentima za obračun i isplatu plata zaposlenih u javnim službama ("Sl. glasnik RS", br. 44/01, 15/02 - dr. uredba, 30/02, 32/02 - ispravka, 69/02, 78/02, 61/03, 121/03, 130/03, 67/04, 120/04, 5/05, 26/05, 81/05, 105/05, 109/05, 27/06, 32/06, 58/06, 82/06, 106/06, 10/07, 40/07, 60/07, 91/07, 106/07, 7/08, 9/08, 24/08, 26/08, 31/08, 44/08, 54/08, 108/08, 113/08, 79/09, 25/10, 91/10, 20/11, 65/11, 100/11, 11/12, 124/12, 8/13 i 4/14) utvrđuju se koeficijenti za obračun i isplatu plata zaposlenih u javnim službama. 
Sa ciljem da se Uredbom obuhvate svi nivoi obrazovanja, kao i da se prevaziđe situacija da jedinice lokalne samouprave, koje isplaćuju plate zaposlenima u ustanovama predškolskog vaspitanja i obrazovanja, zbog velike regionalne neujednačenosti u pogledu uslova rada i materijalne osnove za ostvarivanje delatnosti, različito vrednuju vaspitno-obrazovni rad u navedenim ustanovama, inicijativom Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, Ministarstva finansija i privrede i reprezentativnih sindikata, na predlog Ministarstva rada, zapošljavanja i socijalne politike, Vlada Republike Srbije je donela Uredbu o dopuni Uredbe o koeficijentima za obračun i isplatu plata zaposlenih u javnim službama ("Sl. glasnik RS", broj 124/12), 29. decembra 2012. godine, kao i Uredbu o dopuni Uredbe o koeficijentima za obračun i isplatu plata zaposlenih u javnim službama ("Sl. glasnik RS", broj 8/13), 24. januara 2013. godine, kojima su prvi put u postojeću Uredbu uvedeni koeficijenti za obračun i isplatu plata zaposlenih u ustanovama predškolskog vaspitanja i obrazovanja na nivou Republike Srbije. 
Imajući u vidu da je važeća Uredba iskazana u stepenima stručne spreme, kao i da je za VII stepen stručne spreme propisan najviši koeficijent 17,32, navedeni koeficijent se primenjuje kod obračuna i isplate plata zaposlenima koji, u skladu sa gore navedenim članom 8.  Zakona, ostvare 300 ESPB bodova (master akademske studije i specijalističke akademske studije), zaposlenima koji ostvare 240 ESPB bodova - specijalističke strukovne studije, ukoliko ispune uslove propisane važećim pravilnicima kojima se uređuje vrsta i stepen stručne spreme i zaposlenima koji su stekli odgovarajuće visoko obrazovanje po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine, osnovne studije u trajanju od najmanje četiri godine - 300 ESPB bodova jednako master akademske studije -  član 127. stav 6. tačka 1) alineja 4. Zakona o visokom obrazovanju ("Sl. glasnik RS", br. 76/05, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13 i 99/14). 

Novi Zakoni, pravilnici itd

PRAVILNIK O PROGRAMU I NAČINU SPROVOĐENJA ISPITA ZA INSPEKTORA (Sl. glasnik RS br. 88/16

Komisija za sprovođenje ispita

Član 5.

(1) Ispit za inspektora sprovodi Komisija.
(2) Komisiju rešenjem obrazuje ministar nadležan za poslove državne uprave iz reda državnih službenika i stručnjaka za oblasti koje čine ispit, koji imaju stečeno najmanje visoko obrazovanje na studijama drugog stepena (master akademske studije, specijalističke akademske studije, specijalističke strukovne studije), odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine.


POSEBAN KOLEKTIVNI UGOVOR
ZA GRAĐEVINARSTVO I INDUSTRIJU GRAĐEVINSKOG MATERIJALA SRBIJE
(Sl. glasnik RS br. 77/16)
Osnovni tekst na snazi od 22/09/2016 , u primeni od 22/09/2016
Pripravnici
Član 15.
(1) Radni odnos u svojstvu pripravnika zasniva se sa licem koje prvi put zasniva radni odnos za zanimanje za koje je to lice steklo potrebnu školsku spremu, ako je to kao uslov za rad na određenim poslovima utvrđeno zakonom i pravilnikom o organizaciji i sistematizaciji poslova kod poslodavca.
(2) Pripravnički staž traje:
- na poslovima za koje se traži visoko obrazovanje na studijama drugog stepena (master akademske studije, specijalističke akademske studije ili specijalističke strukovne studije) - 12 meseci;
- na poslovima za koje se traži visoko obrazovanje na studijama prvog stepena (osnovne akademske, odnosno strukovne studije), studijama u trajanju od tri godine, više obrazovanje i specijalističko obrazovanje nakon srednjeg obrazovanja - devet meseci;
Član 55.
(1) Osnovna zarada utvrđuje se množenjem koeficijenata posla koji zaposleni obavlja i iznosa cene rada utvrđene opštim aktom i ugovorom o radu.
(2) Cena rada se iskazuje po radnom času ili za prosečno radno vreme od 174 časa u toku jednog meseca.
(3) Koeficijent posla koji zaposleni obavlja utvrđuje se na osnovu vrste i stepena stručne spreme, složenosti i odgovornosti, uslova rada i drugih posebnih uslova utvrđenih Pravilnikom o organizaciji i sistematizaciji poslova. Koeficijenti za karakteristične poslove određuju se po grupama poslova, i to:
Grupe poslova
Složenost, zahtev stručnosti, odgovornost i uslovi rada
Koeficijent
I
Ne zahteva se stručnost (nekvalifikovan radnik). Podrazumeva jednostavan rutinski rad koji ne zahteva obrazovanje.
1,00 - 1,35
II
Zahteva se osnovno obrazovanje, osposobljenost za rad u trajanju od jedne godine, obrazovanje za rad u trajanju od 2 godine ( I i II stepen - PK radnik). Podrazumeva rad na manje složenim i srednje složenim poslovima, na kojima se rad ponavlja uz povremenu pojavu novih poslova.
1,20 - 1,55
III
Zahteva se srednje obrazovanje u trajanju od 3 godine ( III i IV stepen - KV radnik). Podrazumeva poslove složenije i raznovrsnije koji zahtevaju veći stepen samostalnosti u izvršavanju.
1,40 - 1,75
IV
Zahteva se srednje obrazovanje u trajanju od 4 godine ( IV stepen - KV radnik). Podrazumeva složenije poslove.
1,50 - 2,00
V
Zahteva se visoko obrazovanje na studijama prvog stepena (osnovne akademske, odnosno strukovne studije), studijama u trajanju od tri godine, više obrazovanje i specijalističko obrazovanje nakon srednjeg obrazovanja ( V i VI stepen, VKV radnik i VŠS). Podrazumeva specijalizovane složene poslove i poslove koji zahtevaju veći stepen samostalnosti.
1,80 - 2,50
VI
Zahteva se visoko obrazovanje na studijama drugog stepena (master akademske studije, specijalističke akademske studije ili specijalističke strukovne studije) u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju, počev od 10. septembra 2005. godine i na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine - ( VII stepen). Podrazumeva potpunu samostalnost u izvršavanju poslova.
2,50 - 3,50
(4) Opštim aktom poslodavca, saglasno napred datim grupama i koeficijentima, utvrđuju se podgrupe i odgovarajući koeficijenti za svaki posao sistematizovan pravilnikom o organizaciji i sistematizaciji poslova kod poslodavca.

POSEBAN KOLEKTIVNI UGOVOR
ZA DELATNOST POLJOPRIVREDE, PREHRAMBENE, DUVANSKE INDUSTRIJE I VODOPRIVREDE SRBIJE
(Sl. glasnik RS br. 76/16)
Osnovni tekst na snazi od 17/09/2016 , u primeni od 17/09/2016
Član 67.
(1) Koeficijent posla koji zaposleni obavlja utvrđuje se na osnovu vrste i stepena stručne spreme, složenosti i odgovornosti, uslova rada i drugih posebnih uslova, utvrđenih Pravilnikom o organizaciji i sistematizaciji poslova.
(2) Najniži koeficijenti po grupama poslova utvrđeni su ovim kolektivnim ugovorom, i to:
Grupe
Složenost i zahtev stručnosti
najniži koeficijent
I
Ne zahteva se stručnost
(nekvalifikovani radnik)
podrazumeva jednostavan rutinski rad koji ne zahteva posebno obrazovanje
1,00
II
Zahteva se stručna osposobljenost u trajanju od šest meseci (I stepen)
podrazumeva manje složene poslove, odnosno rad pomoću jednostavnih sredstava za rad za koja su dovoljna pisana uputstva
1,20
III
Zahteva se stručna osposobljenost u trajanju od šest meseci do dve godine (II stepen)
podrazumeva srednje složene poslove na kojima se rad ponavlja uz povremenu pojavu novih poslova
1,40
IV
Zahteva se stručnost koja se stiče srednjim obrazovanjem u trajanju od dve do tri godine
(kvalifikovani radnik III stepen)
podrazumeva složenije i raznovrsnije poslove za čije obavljanje su potrebne konsultacije u njihovom izvršavanju
1,55
V
Zahteva se stručnost koja se stiče srednjim obrazovanjem u trajanju od četiri ili više godina
(IV stepen)
podrazumeva složenije poslove koji zahtevaju veći stepen samostalnosti u izvršavanju
1,65
VI
Zahteva se stručnost koja se stiče specijalizacijom na osnovu stručnosti nakon srednjeg obrazovanja
(VK radnik V stepen)
podrazumeva specijalizovane složene poslove koji zahtevaju veći stepen samostalnosti u izvršavanju poslova
1,95
VII
Zahteva se stručnost koja se stiče za visoko obrazovanje na studijama prvog stepena (osnovne akademske, odnosno strukovne studije), u trajanju od tri godine i višim obrazovanjem (VI stepen)
2,10
VIII
Zahteva se stručnost koja se stiče visokim obrazovanjem na studijama drugog stepena (master akademske studije, specijalističke akademske studije ili specijalističke strukovne studije) u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju, počev od 10. septembra 2005. i na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005.)
2,50


UREDBU
O MERILIMA ZA IMENOVANJE DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA
(Sl. glasnik RS br. 65/16)
Osnovni tekst na snazi od 05/08/2016 , u primeni od 05/08/2016

Član 5.
(1) Stručna osposobljenost kandidata proverava se uvidom u podatke i usmeno, u razgovoru sa kandidatom.
(2) Uvidom u podatke ocenjuje se stručna osposobljenost kandidata stečena visokim obrazovanjem i stručna osposobljenost stečena radnim iskustvom.
(3) Pod radnim iskustvom u smislu stava 2. ovog člana, smatra se ukupno radno iskustvo koje je kandidat stekao na poslovima za koje se zahteva visoko obrazovanje stečeno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, odnosno na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, master strukovnim studijama, specijalističkim akademskim studijama ili specijalističkim strukovnim studijama (u daljem tekstu: visoko obrazovanje), radno iskustvo koje je kandidat stekao na poslovima koji su povezani sa poslovima javnog preduzeća, kao i radno iskustvo koje kandidat ima u organizovanju rada i vođenju poslova.
Član 6.
Stručna osposobljenost kandidata stečena visokim obrazovanjem ocenjuje se ocenom dva ili tri, na sledeći način:
1)    za visoko obrazovanje na studijama drugog stepena (master akademske studije, master strukovne studije, specijalističke akademske studije, specijalističke strukovne studije, magistar nauka), odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, odnosno na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova - ocena dva (2);


PRAVILNIK
O USLOVIMA, PROGRAMU I NAČINU POLAGANJA STRUČNOG ISPITA ZA OBAVLJANJE POSLOVA U OBJEKTIMA ZA TRANSPORT, DISTRIBUCIJU I SKLADIŠTENJE PRIRODNOG GASA
2)    (Sl. glasnik RS br. 10/16)
3)      Osnovni tekst na snazi od 16/02/2016 , u primeni od 16/02/2016

Član 2.
(1)  Za poslove tehničkog rukovođenja u objektima za transport, distribuciju i skladištenje prirodnog gasa stručni ispit mogu da polažu lica koja imaju stečeno visoko obrazovanje na studijama drugog stepena (diplomske akademske studije - master, specijalističke akademske studije, specijalističke strukovne studije) odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje pet godina, mašinske, elektro ili druge odgovarajuće tehničke struke i koja imaju najmanje tri godine radnog iskustva u struci na poslovima tehničkog rukovođenja.

ZAKON
O SPORTU
(Sl. glasnik RS br. 10/16)
Osnovni tekst na snazi od 16/02/2016 , u primeni od 16/02/2016
6) Sportski inspektor može biti lice koje ima stečeno visoko obrazovanje iz naučne oblasti pravne nauke ili iz oblasti sporta i fizičke kulture na studijama drugog stepena (master akademske studije, specijalističke akademske studije, specijalističke strukovne studije), odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, koje ima najmanje pet godina radnog iskustva u struci, položen državni stručni ispit i koji ispunjava druge uslove u skladu sa zakonom.

PRAVILNIK
O STEPENU I VRSTI OBRAZOVANJA NASTAVNIKA, STRUČNIH SARADNIKA I POMOĆNIH NASTAVNIKA U STRUČNIM ŠKOLAMA U PODRUČJU RADA HEMIJA, NEMETALI I GRAFIČARSTVO
(Sl. gl. RS - Prosv. glasnik br. 21/15, 11/16)
Prečišćen tekst zaključno sa izmenama iz Sl. gl. RS - Prosv. gl. br. 11/16  koje su u primeni od 27/08/2016